Ngoại tệBán raMua vào
EUR 24,636.97 24,345.96
JPY 205.70 201.85
USD 22,820.00 22,750.00
Nguồn Tin: Vietcombank, 24/03/2017