Ngoại tệBán raMua vào
EUR 24,252.56 23,955.49
JPY 200.14 196.31
USD 22,745.00 22,665.00
Nguồn Tin: Vietcombank, 06/12/2016