Ngoại tệBán raMua vào
EUR 24,967.50 24,672.54
JPY 205.00 201.16
USD 22,770.00 22,700.00
Nguồn Tin: Vietcombank, 27/04/2017