Ngoại tệBán raMua vào
EUR 23,987.47 23,703.92
JPY 198.50 194.77
USD 22,600.00 22,530.00
Nguồn Tin: Vietcombank, 16/01/2017