Ngoại tệBán raMua vào
EUR 25,947.38 25,640.84
JPY 203.69 199.87
USD 22,775.00 22,705.00
Nguồn Tin: Vietcombank, 29/06/2017