Ngoại tệBán raMua vào
EUR 24,167.08 23,881.62
JPY 204.01 200.18
USD 22,815.00 22,745.00
Nguồn Tin: Vietcombank, 27/02/2017