Ngoại tệBán raMua vào
EUR 26,749.85 26,420.89
JPY 206.02 202.16
USD 22,760.00 22,690.00
Nguồn Tin: Vietcombank, 17/08/2017