GOLDCUP – Năng động để phát triển hơn nữa

22/06/2020
Bên cạnh việc phát huy tối đa tính ưu việt của khoa học – công nghệ, sức mạnh của các giá trị cứng như tài sản, nguồn lực tài chính, hiệu quả sản xuất… GOLDCUP luôn nhận thức rõ và đặc biệt coi trọng các giá trị mềm, trong đó văn hóa doanh nghiệp là yếu tố xuyên suốt, đã trở thành yêu cầu khách quan và tất yếu để đảm bảo sức cạnh tranh cao và phát triển bền vững.
 
Xây dựng một môi trường làm việc và một cộng đồng nghề nghiệp văn minh, năng động, gắn kết, giàu bản sắc và nhân văn là mục tiêu GOLDCUP hướng tới và sẽ là nơi mỗi cán bộ công nhân viên cùng mong muốn chung tay vun đắp, cống hiến và phát triển.

Với sự quan tâm và đề cao của Ban Lãnh đạo Công ty, công tác Văn hóa Doanh nghiệp đã và đang được tích cực thực hiện tại GOLDCUP với sự tham gia và hưởng ứng nhiệt tình của CBCNV . Trong đó các tổ chức đoàn thể đã phát huy vai trò rõ nét với việc phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất và các hoạt động văn hóa - thể thao, hoạt động xã hội – cộng đồng, tạo nên khí thế vui tươi, sôi nổi trong đời sống lao động của CBCNV cũng như góp phần lan tỏa ý thức trách nhiệm và lối sống nhân văn, nghĩa tình của mỗi thành viên và cả Đại Gia đình GOLDCUP.
 
Cùng với việc hội nhập, phát triển của đất nước, GOLDCUP sẽ ngày càng hoàn thiện phong phú thêm nền tảng Văn hóa Doanh nghiệp vững chắc, làm động lực cho phát triển tương lai của công ty.