Cáp điện 1 lõi ruột nhôm không có giáp bảo vệ 0.6/1 kV - Al/XLPE/PVC

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 (IEC 60502-1)
Tiết diện mặt cắt danh định

Chiều dày cách điện Chiều dày  vỏ bọc
Đường kính tổng gần đúng
Điện trở ruột dẫn ở 20°C
Chiều dài đóng gói


(mm2)

(mm)  (mm) (mm) (Ω/km) (m)
16


0.7
1.4
9.5
1.91
2000
25


0.9
1.4
11
1.20
1000
35


0.9
1.4
12.5
0.868
1000
50


1.0
1.4
14
0.641
1000
70


1.1
1.4
16
0.443
1000
95


1.1
1.5
18
0.320
1000
120


1.2
1.5
20
0.253
1000
150


1.4
1.6
22
0.206
500
185


1.6
1.6
24
0.164
500
240


1.7
1.7
28
0.125
500
300


1.8
1.8
30
0.100
500
400


2.0
1.9
34
0.0778
500
500


2.2
2.0
38
0.0605
500
                   


                
           
                
               
              

Ngoài các chủng loại sản phẩm trên, chúng tôi sẽ sản xuất các loại sản phẩm có qui cách theo yêu cầu của khách hàng.

 

Sản phẩm

Hoạt động