AV - Dây điện hạ thế dùng cho ô tô
A: Automobile - Dây dùng cho ô tô, xe máy
V: Vinyl - Vỏ cách điện bằng nhựa PVC

Ứng dụng: dùng trong mạch điện hạ thế của ô tô, xe máy
Tiêu chuẩn áp dụng: JIC C 3406
Tiết diện mặt cắt danh định
Ruột dẫn điện
Đường kính ruột dẫn điện   
Chiều dày cách điện Đường kính tổng gần đúng
Điện trở ruột dẫn ở 20°C
Chiều dài đóng gói
Số sợi Đường kính sợi
(mm2)
(mm) (mm)  (mm) (mm) (Ω/km) (m)
0.5 f
20
0.18
1.0
0.6
2.2
0.0367
1500
0.5
7
0.32
1.0
0.6 2.2
0.0327
1500
0.75 f
30
0.18
1.2
0.6 2.4
0.0244
1000
0.85
11
0.32
1.2
0.6 2.4
0.0208
1000
1.25 f
50
0.18
1.5
0.6 2.7
0.0147
800
1.25
16
0.32
1.5
0.6 2.7
0.0143
800
2.0
26
0.32
1.9
0.6 3.1
0.0088
500
3.0
41
0.32
2.4
0.7
3.8
0.0056
400
5.0
65
0.32
3.0
0.8
4.6
0.0035
200
8.0
50
0.45
3.7
0.9
5.5
0.0023
100
              

Chữ "f" trong cột có nghĩa là lõi mềm.
Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép là 80°C
Ngoài các chủng loại sản phẩm trên, chúng tôi sẽ sản xuất các loại sản phẩm có qui cách theo yêu cầu của khách hàng.


 

Sản phẩm

Hoạt động