Cáp thông tin tín hiệu có giáp kim loại (cáp ngầm) - Cu/XLPE/PVC(PE)/DSTA/PVC(PE)
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 (IEC60502-1), TCVN 6612 (IEC 60228)


Số lõi x Tiết diện mặt cắt danh định

Chiều dày cách điện   
Chiều dày
băng giáp
Chiều dày
vỏ bọc
Đường kính tổng gần đúng
Điện trở ruột dẫn ở 20°C
Chiều dài đóng gói


(mm2)

(mm)  (mm) (mm) (mm) (Ω/km) (m)
3 x 1


0.7
0.20
1.0
12
18.1
1000
4 x 1


0.7 0.20 1.0
12.5
18.1 1000
5 x 1


0.7 0.20 1.0
13
18.1 1000
7 x 1


0.7 0.20 1.1
14
18.1 1000
9 x 1


0.7 0.20 1.1
15
18.1 1000
10 x 1


0.7 0.20 1.2
15.5
18.1 1000
12 x 1


0.7 0.20 1.2
16
18.1 1000
14 x 1


0.7 0.20 1.5
18
18.1 1000
16 x 1


0.7 0.20 1.5
19
18.1 1000
19 x 1


0.7 0.20 1.6
20
18.1 1000
                      


                 
                

                        
                    
                

goài các chủng loại sản phẩm trên, chúng tôi sẽ sản xuất các loại sản phẩm có qui cách theo yêu cầu của khách hàng.

 

Sản phẩm

Hoạt động