Cáp thông tin tín hiệu không có giáp kim loại - Cu/XLPE/PVC(PE)
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 (IEC60502-1), TCVN 6612 (IEC 60228)
Số lõi x Tiết diện mặt cắt danh định

Chiều dày cách điện   
Chiều dày
vỏ bọc
Đường kính tổng gần đúng
Điện trở ruột dẫn ở 20°C
Chiều dài đóng gói


(mm2)

(mm)  (mm) (mm) (Ω/km) (m)
3 x 1


0.7
1.0
9.0
18.1
1000
4 x 1


0.7 1.0 9.5
18.1 1000
5 x 1


0.7 1.0 10
18.1 1000
7 x 1


0.7 1.1 11
18.1 1000
9 x 1


0.7 1.1 12.5
18.1 1000
10 x 1


0.7 1.2
13
18.1 1000
12 x 1


0.7 1.2
13
18.1 1000
14 x 1


0.7 1.5
15
18.1 1000
16 x 1


0.7 1.5
16
18.1 1000
19 x 1


0.7 1.6
17
18.1 1000
                


                                       
                 
  
Ngoài các chủng loại sản phẩm trên, chúng tôi sẽ sản xuất các loại sản phẩm có qui cách theo yêu cầu của khách hàng.
 

Sản phẩm

Hoạt động