Cáp điều khiển có giáp (cáp ngầm) 0.6/1kV - Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 (IEC 60502-1)Số lõi x Tiết diện mặt cắt danh định

Chiều dày cách điện   
Chiều dày
băng giáp
Chiều dày
vỏ bọc
Đường kính tổng gần đúng
Điện trở ruột dẫn ở 20°C
Chiều dài đóng gói


(mm2)

(mm)  (mm) (mm) (mm) (Ω/km) (m)
5 x 1.5


0.8
0.2
1.8
15
12.1
1000
5 x 2.5


0.8
0.2 1.8 17
7.41
1000
5 x 3.5 (*)

1.0
0.2 1.8 19
5.20
1000
5 x 4


1.0
0.2 1.8 20
4.61
1000

7 x 1.5


0.8
0.2 1.8 16
12.1
1000
7 x 2.5


0.8 0.2 1.8 18
7.41
1000
7 x 3.5 (*)

1.0
0.2 1.8 20
5.20
1000
7 x 4


1.0 0.2 1.8 21
4.61
1000

12 x 1.5


0.8 0.2 1.8 20
12.1
500
12 x 2.5


0.8 0.2 1.8 22
7.41
500
12 x 3.5 (*)

1.0 0.2 1.8 25
5.20
500
12 x 4


1.0 0.2 1.8 26
4.61
500

27 x 1.5


0.8 0.2 1.8 27
12.1
500
27 x 2.5


0.8 0.2 1.8 29
7.41
500
27 x 3.5 (*)

1.0 0.2 2.0
35
5.20
500
27 x 4


1.0 0.2 2.0
36
4.61
500

48 x 1.5


0.8 0.2 2.0
34
12.1
300
48 x 2.5


0.8 0.5
2.1
38
7.41
300
48 x 3.5 (*)

1.0 0.5
2.3
46
5.20
300
48 x 4


1.0 0.5
2.4
47
4.61
300
                      


                 
                

                        
                    
                

(*) Sản phẩm áp dụng tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng tham khảo theo các tiêu chuẩn IEC 60502-1, JIS C 3605.
Ngoài các chủng loại sản phẩm trên, chúng tôi sẽ sản xuất các loại sản phẩm có qui cách theo yêu cầu của khách hàng.
 

Sản phẩm

Hoạt động