Cáp điện 3 lõi không có giáp bảo vệ 0.6/1 kV - Cu/XLPE/PVC
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 (IEC 60502-1)


Số lõi x Tiết diện mặt cắt danh định

Chiều dày cách điện   
Chiều dày danh định vỏ bọc
Đường kính tổng gần đúng
Điện trở ruột dẫn ở 20°C
Chiều dài đóng gói


(mm2)

(mm)  (mm) (mm) (Ω/km) (m)
3 x 1.5


 0.7 1.8 10.5
12.1
200/c
3 x 2.5


0.7 1.8 11
7.41
200/c
3 x 3.5 (*)


0.7 1.8 12 5.20
200/c
3 x 4


0.7 1.8 12.5
4.61
200/c
5 x 5.5 (*)

0.7 1.8 13
3.33
200/c
3 x 6


0.7 1.8 13.5
3.08
200/c
3 x 8 (*)

0.7 1.8 15
2.31
2000
3 x 10


0.7 1.8 16
1.83
2000
3 x 14 (*)

0.7 1.8 17
1.30
2000
3 x 16


0.7
1.8 18
1.15
2000
3 x 22 (*)

0.9
1.8 21
0.832
2000
3 x 25


0.9 1.8 22
0.727
1000
3 x 30 (*)

0.9 1.8 23
0.629
1000
3 x 35


0.9 1.8 24
0.524
1000
3 x 38 (*)

0.9 1.8 25
0.492
1000
3 x 50


1.0
1.8 28
0.387
1000
3 x 60 (*)

1.0
1.8
30
0.307
1000
3 x 70


1.1
1.9
32
0.268
1000
3 x 95


1.1
2.0
36
0.193
500
3 x 100 (*)

1.1
2.0
37
0.182
500
3 x 120


1.2
2.1
41
0.153
500
3 x 150


1.4
2.3
45
0.124
500
3 x 185


1.6
2.4
50
0.0991
500
3 x 200 (*)

1.7
2.5
53
0.0918
500
3 x 240


1.7
2.6
57
0.0754
500
3 x 300


 1.8 
2.7
63
0.0601
500
                            


                   
                          
                        
                      
                

(*) Sản phẩm áp dụng tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng tham khảo theo các tiêu chuẩn IEC 60228, IEC 60502-1, JIS C 3605.

Ngoài các chủng loại sản phẩm trên, chúng tôi sẽ sản xuất các loại sản phẩm có qui cách theo yêu cầu của khách hàng.


 

Sản phẩm

Hoạt động