AVSS - Dây điện hạ thế vỏ rất mỏng dùng cho ô tô -
CAVS - Dây điện hạ thế vỏ mỏng - lõi nén dùng cho ô tô
C: Compressed - Lõi đồng được nén ép dạng hình tròn
A: Automobile - Dây dùng cho ô tô, xe máy
V: Vinyl - Vỏ cách điện bằng nhựa PVC
S: Super - Siêu
S: Slim - Mỏng
Ứng dụng: dùng trong mạch điện hạ thế của ô tô, xe máy
Tiêu chuẩn áp dụng: JIC C 3406

Tiết diện mặt cắt danh định
Ruột dẫn điện
Đường kính ruột dẫn điện   
Chiều dày cách điện Đường kính tổng gần đúng
Điện trở ruột dẫn ở 20°C
Chiều dài đóng gói
Số sợi Đường kính sợi
(mm2)
(mm) (mm)  (mm) (mm) (Ω/km) (m)
CAVS 0.3
7
0.277
0.7
0.35
1.4
0.0502
2000
CAVS 0.5 7
0.33
0.9
0.35
1.6
0.0327
1500
CAVS 0.85 11
0.34
1.1
0.35
1.8
0.0208
1000
CAVS 1.25  16
0.34
1.4
0.35
2.21
0.0143
800 
AVSS 0.3
7.0
0.26
1.8
0.30
1.4
0.0502
2000
AVSS 0.5 7.0
0.32
1.0
0.30
1.6
0.0327
1500
AVSS 0.85 19
0.24
1.2
0.30
1.8
0.0127
1000
AVSS 1.25 19
0.29
1.5
0.30
2.1
0.0149
800 
AVSS 0.3 f 15
0.18
0.8
0.35
1.5
0.0489
2000
AVSS 0.5 f 20
0.18
1.0
0.35
1.7
0.0367
1500
AVSS 0.75 f 30
0.18
1.2
0.35
1.9
0.0244
1000
AVSS 1.25 f 50
0.18
1.5
0.40
2.3
0.0147
800 
AVSS 2.0 f
37
0.26
1.8
0.40
2.6
0.0095
500 
                    
Chữ "f" trong cột có nghĩa là lõi mềm.
Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép là 80°C
Ngoài các chủng loại sản phẩm trên, chúng tôi sẽ sản xuất các loại sản phẩm có qui cách theo yêu cầu của khách hàng. 

Sản phẩm

Hoạt động