Cáp chống cháy 1 lõi có giáp bảo vệ - 0.6/1kV

Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60502-1, IEC 60331

                          


Tiết diện mặt cắt danh định

Chiều dày cách điện
Đường kinh sợi giáp
Chiều dày vỏ bọc
Đường kính tổng gần đúng
Điện trở ruột dẫn ở 20°C
Chiều dài đóng gói


(mm2)

(mm) (mm) (mm) (mm) (Ω/km) (m)
1x1.5


0.7
0.8
1.8
10.5
12.1
1000
1x1.25


0.7
0.8
1.8
11
7.41
1000
1x4


0.7
0.8
1.8
11.5
4.61
1000
1x6


0.7
0.8
1.8
12
3.08
1000
1x10


0.7
0.8
1.8
13
1.83
1000
1x16


0.7
0.8
1.8
14
1.15
1000
1x25


0.9
0.8
1.8
16
0.727
1000
1x35


0.9
1.25
1.8
18
0.524
1000
1x50


1.0
1.25
1.8
19
0.387
1000
1x70


1.1
1.25
1.8
21
0.268
1000
1x95


1.1
1.6
1.8
24
0.193
1000
1x120


1.2
1.6
1.8
26
0.153
1000
1x150


1.4
1.6
1.8
28
0.124
1000
1x185


1.6
1.6
1.8
30
0.0991
1000
1x240


1.7
1.6
1.9
33
0.0754
500
1x300


1.8
2.0
2.0
36
0.0601
500
1x400


2.0
2.0
2.2
41
0.0470
500
1x500


2.2
2.0
2.23
45
0.03666
500
                        
             
                

        


 

Sản phẩm

Hoạt động