Dây điện 1 lõi bọc cách điện PVC 450/750 - Cu/PVC
Áp dụng tiêu chuẩn: TCVN 6610 - 3 (IEC 60227 - 3)


Tiết diện mặt cắt danh định

Chiều dày cách điện   
Đường kính tổng gần đúng
Điện trở ruột dẫn ở 20°C
Chiều dài đóng gói


(mm2)

(mm)  (mm) (Ω/km) (m)
1 x 1.5


0.7
3.0
12.1
200/c
1 x 1.5


0.7
3.0
12.1
200/c
1 x 2.5


0.8
3.5
7.41
200/c
1 x 2.5


0.8
4.0
7.41
200/c
1 x 4


0.8
4.0
4.61
200/c
1 x 4


0.8
4.5
4.61
200/c
1 x 6


0.8
4.5
3.08
200/c
1 x 6


0.8
5.0
3.08
200/c
1 x 10


1.0
6.5
1.83
2000
1 x 16


1.0
7.5
1.15
2000
1 x 25


1.2
9.0
0.727
1000
1 x 35


1.2
10
0.524
1000
1 x 50


1.4
12
0.387
1000
1 x 70


1.4
14
0.268
1000
1 x 95


1.6
16
0.193
1000
1 x 120


1.6
17
0.153
1000
1 x 150


1.8
20
0.124
1000
1 x 185


2.0
22
0.0991
500
1 x 240


2.2
25
0.0754
500
1 x 300


2.4
28
0.0601
500500
1 x 400


2.6
31
0.0470
500
1 x 500


2.8
35
0.0366
500
                       


                        
                 
  

(*) Sản phẩm áp dụng tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng tham khảo theo các tiêu chuẩn IEC 60227-3, JIS C 3306.
Ngoài các chủng loại sản phẩm trên, chúng tôi sẽ sản xuất các loại sản phẩm có qui cách theo yêu cầu của khách hàng.
 

Sản phẩm

Hoạt động