Cáp chống cháy nhiều lõi không có giáp bảo vệ - 0.6/1kV                   
Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60502-1, IEC 60331   

Tiết diện mặt cắt danh định  

Chiều dày cách điện
Chiều dày vỏ bọc
Đường kính tổng gần đúng
Điện trở ruột dẫn ở 20°C Chiều dài đóng gói


2 lõi 3 lõi 4 lõi 2 lõi 3 lõi 4 lõi
(mm2)


(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Ω/km) (m)
1.5


0.7
1.8
1.8
1.8
10
10
11
12.1
2000
2.5

0.7
1.8
1.8
1.8
11
11
12
7.41
2000
4


0.7
1.8
1.8
1.8
12
13
14
4.61
2000
6


0.7
1.8
1.8
1.8
13
14
15
3.08
2000
10


0.7
1.8
1.8
1.8
15
16
17
1.83
2000
16


0.7
1.8
1.8
1.8
17
18
20
1.15
1000
25


0.9
1.8
1.8
1.8
20
22
24
0.727
1000
35


0.9
1.8
1.8
1.8
23
24
27
0.524
1000
50


1.0
1.8
1.8
1.8
26
28
30
0.387
1000
70


1.1
1.8
1.9
2.0
30
32
36
0.268
1000
95


1.1
1.9
2.0
2.1
34
36
40
0.193
500
120


1.2
2.0
2.1
2.3
38
41
45
0.153
500
150


1.4
2.2
2.3
2.4
42
45
50
0.124
500
185


1.6
2.3
2.4
2.6
47
50
56
0.0991
500
240


1.7
2.5
2.6
2.8
52
56
63
0.0754
500
300


1.8
2.6
2.7
3.0
57
61
69
0.0601
300
                        


                 


                      
                                                                                                                                                           

Sản phẩm

Hoạt động