Dây điện hai lõi ruột mềm bọc cách điện PVC 300/500V - Cu/PVC/PVC
Áp dụng tiêu chuẩn: TCVN 6610 - 5 (IEC 60227 - 5)
                                                  

Số lõi x Tiết diện mặt cắt danh định

Chiều dày cách điện   
Chiều dày vỏ bọc
Kích thước tổng gần đúng
Điện trở ruột dẫn ở 20°C
Chiều dài đóng gói


(mm2)

(mm)  (mm) (mm) (Ω/km) (m)
2 x 0.5 (*)


0.6
0.8
6
39.0
500/c
2 x 0.75


0.6 0.8 6.5
26.0
500/c
2 x 1


0.6 0.8 7
19.5
500/c
2 x 1.25 (*)

0.7
0.8 7.5
15.6
500/c
2 x 1.5


0.7
0.8 8
13.3
300/c
2 x 2 (*)

0.8
1.0
9
9.79
300/c
2 x 2.5


0.8
1.0 9.5
7.98
300/c
2 x 3 (*)

0.8
1.0 10
6.59
300/c
2 x 4 (**)

1.0
1.8
13
4.95
1000
2 x 6 (**)

1.0 1.8 14
3.30
1000
2 x 10 (**)

1.0 1.8 17
1.91
1000
2 x 16 (**)

1.0 1.8 20
1.21
1000
2 x 25 (**)

1.2
1.8 23
0.780
1000
                       


               
             
                  
                 
                

(*) Sản phẩm áp dụng tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng tham khảo theo các tiêu chuẩn IEC 60227-5, JIS C 3306.
(**) Sản phẩm áp dụng tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng tham khảo theo tiêu chuẩn IEC 60502-1 với cấp điện áp 0.6/1 kV
Ngoài các chủng loại sản phẩm trên, chúng tôi sẽ sản xuất các loại sản phẩm có qui cách theo yêu cầu của khách hàng.

 

Sản phẩm

Hoạt động