Dây điện dẹt hai lõi ruột mềm bọc cách điện PVC ( dây ô-van) 300/500 V - Cu/PVC/PVC
Áp dụng tiêu chuẩn: TCVN 6610 - 5 (IEC 60227 - 5)


                                          


Số lõi x Tiết diện mặt cắt danh định

Chiều dày cách điện   
Chiều dày vỏ bọc
Kích thước tổng gần đúng
Điện trở ruột dẫn ở 20°C
Chiều dài đóng gói


(mm2)

(mm)  (mm) (mm) (Ω/km) (m)
2 x 0.5 (*)


0.6
0.8
3.7 x 5.8
39.0
200/c
2 x 0.75


0.6 0.8 3.9 x 6.2
26.0
200/c
2 x 1


0.6 0.8 4.1 x 6.6
19.5
200/c
2 x 1.25 (*)

0.7
0.8 4.4 x 7.2
15.6
200/c
2 x 1.5


0.7
0.8 4.6 x 7.6
13.3
200/c
2 x 2 (*)

0.8
1.0
5.4 x 8.8
9.50
100m/c
2 x 2.5


0.8
1.0 5.6 x 9.2
7.98
100m/c
2 x 3 (*)

0.9
1.1
6.2 x 10.2
6.59
100m/c
2 x 4 (**)

0.9
1.1
6.6 x 11.0
4.95
100m/c
2 x 6 (**)

0.9
1.1
7.2 x 12.2
3.30
100m/c
                      


                  
                 
                  
                 
                

(*) Sản phẩm áp dụng tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng tham khảo theo các tiêu chuẩn IEC 60227-5, JIS C 3306.

Ngoài các chủng loại sản phẩm trên, chúng tôi sẽ sản xuất các loại sản phẩm có qui cách theo yêu cầu của khách hàng. 

Sản phẩm

Hoạt động