Dây điện 1 lõi ruột mềm bọc cách điện PVC 450/750 - Cu/PVC
Áp dụng tiêu chuẩn: TCVN 6610 - 3 (IEC 60227 - 3)


Tiết diện mặt cắt danh định

Chiều dày cách điện   
Đường kính tổng gần đúng
Điện trở ruột dẫn ở 20°C
Chiều dài đóng gói


(mm2)

(mm)  (mm) (Ω/km) (m)
1 x 0.5 


0.7 2.2
39.0
200/c
1 x 0.75


0.7 2.4
26.0
200/c
1 x 1


0.7 2.6
19.5
200/c
1 x 1.25 (*)

0.7 2.9
15.6
200/c
1 x 1.5


0.8 3.1
13.3
200/c
1 x 2 (*)

0.8 3.5
9.50
200/c
1 x 2.5


0.8 3.6
7.98
200/c
1 x 3 (*)

0.9
3.9
6.59
200/c
1 x 4


1.0
4.2
4.95
200/c
1 x 6


1.0
5.0
3.30
200/c
1 x 10


1.0 7.0
1.91
1000
1 x 16


1.0 8.0
1.21
1000
1 x 25


1.2
10
0.780
1000
1 x 35


1.2
11
0.554
1000
1 x 50


1.4
13
0.386
1000
1 x 70


1.4
15
0.272
1000
1 x 95


1.6
17
0.206
500
1 x 120


1.6
19
0.161
500
1 x 150


1.8
21
0.129
500
1 x 185


2.0
23
0.106
500
1 x 240


2.2
26
0.0801
500
                       


                        
                 
  

(*) Sản phẩm áp dụng tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng tham khảo theo các tiêu chuẩn IEC 60227-3, JIS C 3306.
Ngoài các chủng loại sản phẩm trên, chúng tôi sẽ sản xuất các loại sản phẩm có qui cách theo yêu cầu của khách hàng.
 

Sản phẩm

Hoạt động