Chùm ảnh Lễ Tổng Kết năm 2009

Tại nhà máy Dây và Cáp Điện Ngọc Khánh, ngày 30 - 01 - 2010. Toàn thể các thành viên trong gia đình Ngọc Khánh đã cùng nhau tiến hành lễ tổng kết của năm 2009. Một năm đã qua đi với nhiều khó khăn thử thách khi nền kinh tế thế giới  khủng hoảng, nền kinh tế nước nhà lạm phát tăng cao. Nhưng với gói kích cầu của Chính Phủ, với sự sáng suốt của ban lãnh đạo đã có hướng đi đúng đắn và sự cố gắng không ngừng của mỗi thành viên, Công ty Ngọc Khánh đã từng bước từng bước vượt qua khó khăn và kết thúc năm 2009, một năm thắng lợi. ..

Các tin liên quan