Bản tin tháng 8
Bản tin tháng 8
Hoạt động PCCC
Công ty TNHH Dây và Cáp Điện Ngọc Khánh là doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm dây và cáp điện dân dụng, dây điện ôtô, cáp hàn cao su có sử dụng các nguyên liệu dễ cháy nổ nên nguy cơ xảy ra hỏa hoạn luôn đe dọa. Bởi vậy công tác PCCC đòi hỏi phát huy vai trò toàn thể CBCNV trong công ty.