Highslide JS

Nhà Máy Dây Và Cáp Điện Đông Giang

Khu Công Nghiệp Phố Nối A – Trưng Trắc – Văn Lâm –Hưng Yên
ĐT: 03213 982088 - Fax: 03213 982218
Tài khoản số : 002114403001 tại Ngân Hàng HSBC – Chi Nhánh Hà Nội