Highslide JS
Nhà Máy Dây Và Cáp Điện Ngọc Khánh
Khu Công Nghiệp Phố Nối A - Trưng Trắc – Văn Lâm – Hưng Yên
ĐT: 03213 997669 - Fax: 03213 997670
Tài khoản số : 002133338001 - tại Ngân Hàng HSBC – Chi Nhánh Hà Nội